Zatrudnianie obcokrajowców

Biuro rachunkowe Gold-Ekonom zajmuje się udzielaniem wsparcia pracodawcom podczas zatrudnienia obcokrajowca. Prawo i obowiązki wobec tego typu pracownika są inne niż w przypadku obywatela Polski. Zarówno pracodawca, jak i obcokrajowiec muszą postarać się o spełnienie określonych formalności. Nasi specjaliści każdego dnia weryfikują najnowsze przepisy regulujące tego typu formy zatrudnienia, dzięki czemu uzyskacie od nas fachową pomoc. Chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów i zmieniającego się rynku pracy, dlatego zapewniamy szereg usług ułatwiających zatrudnianie obcokrajowca. Współpracując z nami, mogą Państwo liczyć na wsparcie doradcze, pomoc w rozliczeniach podatkowych, w tym PIT-ów rocznych. Dla naszych klientów zatrudniających osoby spoza Polski możemy ubiegać się o zaświadczenia z US, a także inne dokumenty. Nasze duże doświadczenie w udzielaniu wsparcia przedsiębiorcom, gdy przyjmują do pracy obcokrajowców, z pewnością w dużej mierze przyda się w przypadku Państwa firmy!

 

rozmowa o pracę z kobietą

Obowiązki przy zatrudnieniu obcokrajowca

Każdy przedsiębiorca, który chce zatrudnić do pracy obywatela obcego państwa, powinien najpierw zapoznać się z przepisami obejmującymi możliwości zawarcia stosunku pracy. W zasadzie różnią się one w zależności od pochodzenia cudzoziemca, najłatwiej jest zatrudnić osoby pochodzące z Unii Europejskiej. W innym przypadku niezbędne będzie zdobycie pozwolenia na prace dla obcokrajowca. Są grupy cudzoziemców zwolnione z tego obowiązku i zaliczą się do nich osoby, które: mają status uchodźcy, mają zezwolenie na zamieszkanie wynikające z zawarcia małżeństwa z obywatelem Polski lub posiadają Kartę Polaka. Inne przypadki to gdy dany cudzoziemiec ukończył polską szkołę ponadgimnazjalną, stacjonarnie kontynuuje studia wyższe lub posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.