Usługi księgowe

Biuro rachunkowe Gold-Ekonom zapewnia wykonywanie szeregu usług księgowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Nasz specjalistycznie przeszkolony zespół chętnie przyjmie zlecenie opieki nad Państwa przedsiębiorstwem. W ramach świadczonych przez nas usług zajmujemy się prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencją VAT lub ewidencji na potrzeby ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nasi pracownicy sprawdzają dokumenty, ich prawidłowość, a także segregują je na stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Prowadzimy rejestry zakupu i sprzedaży VAT. Zajmujemy się sporządzaniem ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz naliczaniem amortyzacji. Przygotowujemy zeznania roczne, a także deklaracje podatkowe oraz VAT. Zajmujemy się obsługą ZUS właściciela, a także reprezentowaniem interesów jego przedsiębiorstwa przed Urzędem Skarbowym. Przygotowujemy zestawienia dla GUS i instytucji finansowych.

 

liczenie na kalkulatorze

Pełna księgowość

W ramach świadczonych przez nas usług zajmujemy się prowadzeniem pełnej księgowości. Nasza obsługa obejmuje opracowanie zakładowego planu kont spełniającego wszystkie wymogi i otwarcie ksiąg rachunkowych. Zajmujemy się ich prowadzeniem na podstawie dokumentów otrzymywanych od przedsiębiorcy. Odpowiadamy za ewidencję środków trwałych, wyposażenia i naliczanie amortyzacji. Przygotowujemy roczne sprawozdania finansowe i rozliczenia podatkowe. Sporządzamy kalkulacje miesięczne lub kwartalne podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Przygotowujemy roczne deklaracje podatkowe, a także cykliczne deklaracje VAT. Zajmujemy się opracowywaniem raportów dla GUS i NBP. W ramach współpracy z Gold-Ekonom mogą Państwo liczyć na prowadzenie przez nas kontaktu z organami podatkowymi.