Szkolenia BHP

Biuro rachunkowe Gold-Ekonom świadczy usługę organizacji szkoleń BHP. Pracodawcy mają obowiązek przekazać wiedzę na temat zachowywania bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także odnośnie wynikającej z niej zagrożeń. Dzięki bardzo dobrej znajomości działalności naszych klientów jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia jednorazowych lub cyklicznych kursów dla całej kadry osób zatrudnionych. Możemy przedstawić szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych i inżynieryjno-technicznych. Zaczynamy od szkolenia wstępnego, a następnie przechodzimy do oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Pomagamy w opracowywaniu kart wypadku w drodze do lub z pracy, a także dokumentacji powypadkowej. Nasze szkolenia pomagają sprawować nadzór nad warunkami wykonywania obowiązków zawodowych. Pełny program szkolenia jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb każdego przedsiębiorstwa!

 

szkolenie bhp pracownika

Obowiązek prowadzenia szkoleń BHP

W przypadku, gdy firmę prowadzi i pracuje w niej jedna i ta sama osoba, nie ma potrzeby organizowania szkoleń BHP. Obowiązek ten pojawia się w momencie zatrudnienia pracownika. Pracodawca jest zobligowany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z podejmowaną działalnością, a także do oznaczenia i zawarcia instrukcji obsługi stanowisk. Dodatkowo powinien on zapewnić osobom zatrudnionym okresowe badania lekarskie. Ten obowiązek ma na celu zminimalizowanie ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu pracowników. Jest to bardzo istotne, ponieważ gwarantuje przedsiębiorstwu ciągłość pracy, bez strat wynikających z wypadków!